آغاز ثبت‌نام مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی می‌شود.

آغاز ثبت‌نام مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی می‌شود.


آغاز ثبت‌نام مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو (+ اسامی خودروها و راهنمای ثبت نام)