آغاز اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیر گذار اولین کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار، روز جمعه با استقبال رسمی معاون امور زنان رئیس‌جمهور از همسران رؤسای دولت‌های کشورهای مختلف در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. دریافت ۲۰ MB

آغاز اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیر گذار

آغاز اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیر گذار

اولین کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار، روز جمعه با استقبال رسمی معاون امور زنان رئیس‌جمهور از همسران رؤسای دولت‌های کشورهای مختلف در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.

دریافت ۲۰ MB


آغاز اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیر گذار