هشت صبح: نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سفرهای رئیس جمهور به نقاط مختلف دنیا گامی در جهت خنثی سازی سیاست ایران هراسی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و ارتباط با کشورهای آفریقایی فرصت خوبی برای خنثی سازی بخشی از تحریم‌ها به شمار می‌رود. محمدحسن آصفری با […]

هشت صبح: نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سفرهای رئیس جمهور به نقاط مختلف دنیا گامی در جهت خنثی سازی سیاست ایران هراسی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و ارتباط با کشورهای آفریقایی فرصت خوبی برای خنثی سازی بخشی از تحریم‌ها به شمار می‌رود.

محمدحسن آصفری با اشاره به سفر رئیس جمهور به قاره آفریقا و دستاوردهای این سفر، بیان کرد: با سفرهای رئیس جمهور به نقاط مختلف دنیا، تلاش‌هایی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها برای انزوای ایران انجام داده و ایران هراسی که به راه انداخته اند، خنثی می شود. این سفرها نشان می دهد که چه قاره آمریکا و چه قاره آفریقا و چه آسیا برای ما فرقی نداشت و ما توانسته‌ایم با آنها ارتباط برقرار کنیم. این کشورها نیز از ارتباط با ایران استقبال کرده و علاقه‌مند گفت‌وگو و مذاکره با ایران هستند.

وی در ادامه اظهار گرد: تقویت دیپلماسی سیاسی و انجام این سفرها حاکی از قدرت ایران و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی است. سفرهای رئیس جمهور به کشورهای مختلف حاکی از توانمندی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی است. ارتباط با کشورهای آفریقایی فرصت بسیار خوبی است که می تواند در جهت بی تاثیر کردن بخشی از تحریم ها و خنثی سازی آنان بسیار موثر واقع شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارتباط با کشورهای آفریقایی می تواند جایگزینی برای سرمایه گذاری بوده و برای هر دو طرف درآمد آفرینی کند. باید ایران از این موقعیت استفاده کرده و بتواند سطح ارتباط خود را با سایر کشورهای دنیا بیشتر کند. متاسفانه دولت قبلی همه مسائل کشور را به موضوع برجام گره زده بود تا اگر برجام حل شد ما ارتباط خود را با سایر کشورها تقویت کنیم. در حالی که سایر کشورها نیز آماده بودند که بدون برجام با ما ارتباط داشته باشند.