وقتی دو جسم با دمای کم و زیاد در کنار یکدیگر قرار می گیرند. انتقال گرما تا حدی ادامه پیدا می کند که دو جسم هم دما شوند.

در گذشته تصور می کردند که گرما نوعی ماده ی نامرئی است. امروزه دانشمندان کشف کرده اند که حرارت نوعی از انرژی می باشد. بدین ترتیب تمام خواص انرژی ها را دارا است یکی از ویژگی های اصلی انرژی این است که یک انرژی به انرژی دیگر تبدیل می شود. به عنوان مثال انرژی مکانیکی به الکتریکی تبدیل می شود. اختلاف دما بین دو جسم موجب انتقال حرارت از یک شی به شی دیگر می شود. وقتی دو جسم با دماهای متفاوت در کنار یکدیگر قرار میگیرند انتقال حرارت بین آن دو تا حدی ادامه پیدا می کند که هر دو جسم هم دما شوند.

انرژی درونی حرارت چیست؟

هر ماده ای از مولکول های بی شماری ساخته شده است. هر مولکول دارای مقداری انرژی گرمایی است. به انرژی حرارتی هر ماده انرژی درونی گفته می شود. هر چقدر انرژی مولکول های تشکیل دهنده ی یک ماده بیشتر باشد انرژی درونی آن نیز بیشتر می شود. انرژی درونی هر ماده از دو دسته انرژی جداگانه تشکیل شده است که عبارتند از: انرژی جنبشی و انرژی ذخیره شده در هر ماده.

تفاوت دما و گرما

آشنایی با دما

دما نوعی کمیت اندازه گیری سرما و گرما می باشد. برای تعریف اندازه ی دما از واحدهای سلسیوس، فارنهایت، کلوین، درجه استفاده می شود. دماسنج جیوه ای یکی از دماسنج های پرکاربرد برای اندازه گیری دما می باشد. جنس و ساختمان دماسنج گازی بسته به نوع کاربری آن متفاوت می باشد. دماسنج گازی دارای یک حباب است و جنس آن از شیشه، چینی، کوارتز و … می باشد. دماسنج مقاومتی دارای یک سیم نازک و طویل است. این سیم را به دور جسمی که قرار است دمای آن را تعیین کنند می پیچند.

تفاوت گرما و دما چیست؟

  • منظور از گرما میزان حرارت یک ماده می باشد در مقابل دما، شدت این حرارت را نشان می دهد.
  • گرما حرارت را از ماده ی گرم تر به ماده ی سردتر انتقال می دهد. درجه ی دما به هنگام حرارت افزایش پیدا می کند و در سرما بلعکس می شود.
  • گرما نوعی انرژی پر کاربرد است اما دما صرفا کمیتی برای اندازه گیری است.
  • اندازه گیری حرارت توسط کالری سنج و اندازه گیری دما به وسیله دماسنج انجام می گیرد.