ایران کشتی Advantage Sweet با پرچم جزایر مارشال را که ۲۳ هندی و یک روسی خدمه آن بودند در ۲۷ آوریل هنگام سفر در دریای عمان توقیف و سپس اعلام کرد که این نفتکش با کشتی دیگری برخورد کرده است.

ایران کشتی Advantage Sweet با پرچم جزایر مارشال را که ۲۳ هندی و یک روسی خدمه آن بودند در ۲۷ آوریل هنگام سفر در دریای عمان توقیف و سپس اعلام کرد که این نفتکش با کشتی دیگری برخورد کرده است.


آسوشیتدپرس: نفتکش‌های توقیف شده توسط ایران در بندرعباس هستند