پایگاه خبری هشت صبح : آذری جهرمی با انتشار تصویری از یک وعده رئیسی نوشت: اگر فرآیندها اصلاح نشوند؛ شعار بت شکن یا ضدفساد بودن جز اعتمادسوزی، نتیجه ای ندارد. شاهد مثال: رخداد فساد بیش از ۳ میلیارد دلاری «صرفا» در واردات چای بنابر گزارش دیروز قوه قضاییه ان شالله جناب رییس جمهور فرآیندهای […]

پایگاه خبری هشت صبح :

آذری جهرمی با انتشار تصویری از یک وعده رئیسی نوشت:

اگر فرآیندها اصلاح نشوند؛ شعار بت شکن یا ضدفساد بودن جز اعتمادسوزی، نتیجه ای ندارد.

شاهد مثال: رخداد فساد بیش از ۳ میلیارد دلاری «صرفا» در واردات چای بنابر گزارش دیروز قوه قضاییه

ان شالله جناب رییس جمهور فرآیندهای فسادآور را اصلاح کنند.