سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری اظهار کرد: از دولت عراق برای برگزاری مراسم پرشور اربعین و میزبانی از زوار میلیونی ایران از سوی قوه قضاییه تقدیر و تشکر می‌کنم. برگزاری این مراسم نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و همزبانی ملت‌ها در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت(ع) مانند شمع فروزانی است […]


سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری اظهار کرد: از دولت عراق برای برگزاری مراسم پرشور اربعین و میزبانی از زوار میلیونی ایران از سوی قوه قضاییه تقدیر و تشکر می‌کنم. برگزاری این مراسم نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و همزبانی ملت‌ها در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت(ع) مانند شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان و برنامه ریزی‌های پیچیده آنها هرگز خاموش نمی‌شود.


آخرین پیگیری‌های قضائی در پرونده اعضای گروهک منافقین / درمورد قوانین اخیر التصویب در مجلس برای نهاد وکالت ، نامه ای به شورای نگهبان ارسال شده است