فارس: رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: برای گزارش نهایی کمیسیون درباره علل فوت خانم مهسا امینی به صحن مجلس منتظر گزارش پزشکی قانونی هستیم. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین جزئیات در روند رسیدگی مجلس به پرونده فوت خانم مهسا امینی گفت: بعد از دستور رئیس مجلس به […]

فارس: رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: برای گزارش نهایی کمیسیون درباره علل فوت خانم مهسا امینی به صحن مجلس منتظر گزارش پزشکی قانونی هستیم.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین جزئیات در روند رسیدگی مجلس به پرونده فوت خانم مهسا امینی گفت: بعد از دستور رئیس مجلس به کمیسیون شوراها برای بررسی علل فوت خانم مهسا امینی کمیته‌ای به این منظور در کمیسیون تشکیل شد که در آن نمایندگان مجلس از کمیسیون قضایی مجلس و نمایندگانی از حوزه نظارت مجلس در آن عضویت دارند.

وی افزود: این کمیته در جلساتی که با دستگاه‌های مسئول داشت به صورت فرایندی موضوع را از ابتدا مورد رسیدگی قرار داد. بازبینی فیلم‌های ضبط شده از خانم امینی، اخذ نظر مجریان و شاهدان، عوامل اورژانس و عوامل انتظامی، اخذ نظر پزشک خانم امینی و بررسی سوابق پزشکی آن مرحومه در دستور کار این کمیته قرار داشت.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: روز گذشته نیز جلسه‌ای برای بررسی همین موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار شد و توضیحات لازم ارائه و به سوالات نمایندگان در باره موضوع مورد بحث پاسخ داده شد.

جوکار خاطرنشان کرد: تنها موضوعی که تا به اینجای کار باقی مانده گزارش نهایی پزشک قانونی درباره علل فوت خانم مهسا امینی است. البته پزشک قانونی شفاهاً اعلام کرده که آثار ضرب و جرح در معاینه جسد وجود ندارد و نیز اعلام شده که گزارش نهایی پزشک قانونی منتظر نتیجه آزمایش سم‌شناسی و پاتولوژی است. پس از دریافت نتیجه این آزمایش‌ها گزارش نهایی پزشکی قانونی نیز به کمیسیون ارسال خواهد شد.

وی افزود: تا به اینجای کار تمام گزارشات درباره علل فوت خانم مهسا امینی مستند به مدارک و مستندات مثبت است به این معنا که آثار ضرب و جرح یا شکنجه یا آزار در بدن او مشاهده نشده است و گزارش نهایی کمیسیون نیز پس از ارائه گزارش پزشکی قانونی درباره علل فوت خانم امینی به صحن مجلس ارسال خواهد شد.


آخرین وضعیت بررسی پرونده مهسا امینی در مجلس