ششمین آخرین روز نام نویسی داوطلبان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، صبح روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در ستاد انتخاباتی وزارت کشور برگزار شد.

ششمین آخرین روز نام نویسی داوطلبان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، صبح روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در ستاد انتخاباتی وزارت کشور برگزار شد.

آخرین روز نام‌نویسی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری – پایگاه خبری هشت صبح