میلیاردها دلار ارزآوری کشور در زمستان به خاطر قطعی گاز صنایع و پتروشیمی ها بر باد می رود، از طرفی هم، سالانه حدود ۵ میلیارد دلار عدم‌النفع کشور به خاطر مشعل سوزی است. این طنز تلخ را تا کی باید داشته باشیم؟

میلیاردها دلار ارزآوری کشور در زمستان به خاطر قطعی گاز صنایع و پتروشیمی ها بر باد می رود، از طرفی هم، سالانه حدود ۵ میلیارد دلار عدم‌النفع کشور به خاطر مشعل سوزی است. این طنز تلخ را تا کی باید داشته باشیم؟


آتش به جان سرمایه ملی