مراسم بزرگداشت یکصدمین سال انتشار مجله صف صبح امروز با حضور سرلشکر موسوی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت یکصدمین سال انتشار مجله صف صبح امروز با حضور سرلشکر موسوی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.


آئین بزرگداشت یکصدمین سال انتشار مجله «صف» برگزار شد