آئین افتتاح نمایشگاه جامع تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایرانآئین افتتاح نمایشگاه جامع تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران