آئین افتتاح موزه معارف جنگ و دستاوردهای نوین هوانیروز ارتش با حضور سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در امور نیروهای مسلح برگزار شد.

آئین افتتاح موزه معارف جنگ و دستاوردهای نوین هوانیروز ارتش با حضور سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در امور نیروهای مسلح برگزار شد.


آئین افتتاح موزه معارف جنگ و دستاوردهای نوین هوانیروز ارتش