بایگانی‌های هوش مصنوعی - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
06 تیر 1401

تغییر جهان توسط هوش مصنوعی

ظهور هوش مصنوعی در جهان،‌ زندگی مردم نیز با تغییرات بسیاری همراه بوده که برخی مثبت و تعدادی از آنها نیز منفی بوده‌اند. به گزارشفارس، هوش مصنوعی با ورودش به دنیا درهای جدیدی را به روی انسان باز کرد. با کمک این فناوری کارهایی که تا پیش از این با کمک انسان انجام میشد به […]