بایگانی‌های هواپیمای مسافری ایرانی - هشت صبح
05 شهریور 1401

جزئیات جدید ساخت هواپیمای مسافری ایرانی

ساخت هواپیمای مسافری از دهه‌های گذشته در دستور کار قرار دارد، اما در سال‌هایی به خاطر کم توجهی دولت‌ها این دستورالعمل به پیش نرفته است. اخیراً رئیس جمهور در سفر استانی به اصفهان و بازدید از شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، بر توسعه صنعت ساخت هواپیما و تولید هواپیماهای مسافربری در کشور تأکید کرد. در ایران […]