بایگانی‌های محمود سریع القلم - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
فراتر از برجام 15 شهریور 1401

فراتر از برجام

هشت صبح: کسانی که به ده تا بیست سالِ آیندۀ کشور فکرمی کنند قاعدتاً نباید به یک برجام حتی امضا شدۀ نیمه مطلوب رضایت دهند. برجام صرفاً یک مُسکِّن است که حلِ چالش­‌های سیاست خارجی را به آینده موکول می کند. اگر برجام را در یک دایرۀ بزرگتر ترسیم کنیم، ریشۀ مشکل قدیمی است: بیش […]