بایگانی‌های محمدعلی شاه قاجار - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
26 تیر 1401

پادشاهی که پناهنده سفارت بیگانه شد

سرگذشت ولیعهد و پادشاهی که زندگیش با تهمت به مادرش آغاز شد و با پرورش در دامن معلمی روسی‌تبار ادامه یافت با خرافه، فال و استخاره عجین شد و از او شخصیتی تندخو و منزوی ساخت. معروف‌ترین اقدام او بریدن سر مشارکت کنندگان در قتل پدربزرگِ پادشاهش و به توپ بستن مجلس شورای ملی بود […]