بایگانی‌های ساختمان متروپل آبادان - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
ماجرای نبش قبر مجید عبدالباقی 15 مرداد 1401

ماجرای نبش قبر مجید عبدالباقی

هشت صبح: ماجرای ساختمان متروپل آبادان با نام مجید عبدالباقی گره خورده است. اگرچه وی در همان لحظات اول فروریختن ساختمانش زیر آن مدفون شد اما درباره صحت و سقم مرگ وی هنوز در نزد افکار عمومی سوالات جدی وجود دارد. همین هم سبب نبش قبر شبانه وی توسط یکی از خانواده های بازماندگان شد. […]