بایگانی‌های زیباکلام - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
02 شهریور 1401

روایت صادق زیباکلام از احیای برجام

صادق زیباکلام گفت: اگر قرار باشد، برجام امضا بشود اما جریان تندرو همان رفتار سال ۹۴ را انجام دهند، تغییر مثبت چشمگیریایجاد نخواهد شد، اما دیگر، بهانه ای هم به نام روحانی وجود ندارد تا کاسه و کوزه تقضیرها را سر او و دولتش بشکنند و مسئولیتنابسامانی ها،  مستقیما متوجه رئیسی و حامیان قدرتمند پشت […]