بایگانی‌های رضا پهلوی - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
واکاوی اظهارات جدید منتظرالسلطنه 01 اسفند 1401

واکاوی اظهارات جدید منتظرالسلطنه

هشت صبح: رضا پهلوی در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود گفته است شاید بتوان راه نوآورانه‌ای برای انتخاب مقام سلطنت پیدا کرد؛ اظهاراتی که با ادعای سابق وی درباره ترجیح جمهوری تناقض دارد و شخصیتی پارادوکسیکال از وی ساخته است.  رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ در مصاحبه‌ای با ادعای اینکه “شخصاً نظام جمهوری را به […]