بایگانی‌های درمان - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
05 شهریور 1401

عامل مهم در موفقیت روند درمان چیست؟

کارشناس امور دارویی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزویناظهار کرد: امروزه استفاده صحیح و منطقی از دارو ها به عنوان موضوع مهمی است که از سوی سازمان بهداشت جهانی مطرح شده است، زیرا تجویز و استفاده غیرمنطقی از داروها می تواند باعث کاهش احتمالی موفقیت در روند درمان، افزایش عوارض جانبی احتمالی، کاهش پذیرش داروها […]