بایگانی‌های درخواست بازنشستگی - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
04 آبان 1401

با چه سن و سابقه‌ای می‌توان درخواست بازنشستگی داد؟

بازنشستگی حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند. به گزارش ایسنا، سن بازنشستگی، بر اساس بند ۱ ماده […]