بایگانی‌های دانشگاه امیرکبیر - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
کاسبی دانشگاههای دولتی از جیب مردم 06 شهریور 1401

کاسبی دانشگاههای دولتی از جیب مردم

این پردیس‌ها می‌توانند در هر سه‌مقطع دانشجو پذیرش کنند اما طبیعی است که ملاک پذیرش برای هر مقطع متفاوت باشد. به‌طور مثال در مقطع کارشناسی که سوژه گزارش‌مان محسوب می‌شود، بخشی از ظرفیت پذیرش به سابقه تحصیلی و بخشی دیگر نیز از طریق جذب دانشجو براساس نمره آزمون سراسری اختصاص پیدا کرده است.