بایگانی‌های حشیش - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
04 تیر 1401

مصرف موادمخدر بین دانش‌آموزان دبیرستانی

ایسنا نوشت: روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران ضمن هشدار نسبت به مصرف مواد اعتیاد آور نظیر گل، حشیش و کراک در بین دانش آموز دبیرستانی گفت: مکان فروش برخی از فروشنده‌های مواد مخدر و اعتیادآور نظیر گل، حشیش و کراک مقابل دبیرستان‌هاست و برخی از دکه‌ها و مغازه‌ها در کنار کاسبی خود گل، حشیش […]