بمب افکن ضربتی Su-24M نیروی هوایی اوکراین برای حمل و شلیک این کروز با برد ۲۵۰-۳۰۰ کیلومتر(در نسخه صادراتی) مناسب است و کار تطبیق سازی این کروز بر روی سوخو ۲۴M اوکراینی در لهستان صورت گرفته است.

بمب افکن ضربتی Su-24M نیروی هوایی اوکراین برای حمل و شلیک این کروز با برد ۲۵۰-۳۰۰ کیلومتر(در نسخه صادراتی) مناسب است و کار تطبیق سازی این کروز بر روی سوخو ۲۴M اوکراینی در لهستان صورت گرفته است.


CNN:اوکراین  در آستانه ضدحمله بزرگ موشک کروز “استورم شدو” از انگلیس گرفت