مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۰ اقدام راهبردی را در راستای حل مساله ناترازی گاز طبیعی در کشور پیشنهاد داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۰ اقدام راهبردی را در راستای حل مساله ناترازی گاز طبیعی در کشور پیشنهاد داد.


۱۰ توصیه مرکز پژوهش های مجلس برای حل مسئله گاز