مربیان امور تربیتی در دهه ۶۰ و ۷۰ بچه‌ها را در موقعیت‌های مختلف تربیتی چون اردو، تئاتر، سرود و … قرار می‌دادند و این روند ادامه پیدا کرد اما بنا به برخی دلایل از جمله اینکه می‌گفتند همه معلمان باید مربی تربیتی باشند و یا اینکه برخی کارهای مربیگری به کارهای شکلی و نمایشی تبدیل شد

مربیان امور تربیتی در دهه ۶۰ و ۷۰ بچه‌ها را در موقعیت‌های مختلف تربیتی چون اردو، تئاتر، سرود و … قرار می‌دادند و این روند ادامه پیدا کرد اما بنا به برخی دلایل از جمله اینکه می‌گفتند همه معلمان باید مربی تربیتی باشند و یا اینکه برخی کارهای مربیگری به کارهای شکلی و نمایشی تبدیل شد


۵۰ درصد مدارس، مربی پرورشی ندارند/دولت برای استخدام ۱۱ هزار نیروی تربیتی اجازه داد