یازدهمین اجلاسیه رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری صبح امروز سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ با حضور اعضا و به ریاست آیت الله احمد جنتی در ساختمان مجلس قدیم در حال برگزاری است .

یازدهمین اجلاسیه رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری صبح امروز سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ با حضور اعضا و به ریاست آیت الله احمد جنتی در ساختمان مجلس قدیم در حال برگزاری است .


یازدهمین اجلاسیه رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری