گل سوم پرسپولیس به گل‌گهر توسط سعید صادقی در دقیقه ۴۵ به ثمر رسید.

گل سوم پرسپولیس به گل‌گهر توسط سعید صادقی در دقیقه ۴۵ به ثمر رسید.


گل سوم پرسپولیس به گل‌گهر