گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان وزیر خارجه عمان در تماسی امیرعبداللهیان ضمن ابراز خرسندی از توافق شکل گرفته بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، مراتب تبریک خود و دولت عمان به وزیر امور خارجه کشورمان را اعلام داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی […]

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

وزیر خارجه عمان در تماسی امیرعبداللهیان ضمن ابراز خرسندی از توافق شکل گرفته بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، مراتب تبریک خود و دولت عمان به وزیر امور خارجه کشورمان را اعلام داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، بدر السید البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان ضمن ابراز خرسندی از توافق شکل گرفته بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، مراتب تبریک خود و دولت عمان به وزیر امور خارجه کشورمان را اعلام داشت.

امیرعبداللهیان نیز از تلاش‌های قبلی عمان در زمینه حصول توافق بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تشکر و قدر دانی کرد.

در این گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان همچنین آخرین وضعیت گفتگوها برای لغو تحریم‌ها را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.


گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان