گفتگوی تلفنی معاونان وزرای امورخارجه اتریش، دانمارک وهند با باقری معاونان وزرای امور خارجه اتریش، دانمارک و هند با معاون سیاسی وزارت امور خارجه تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، «پیتر لااونسکی» قائم مقام وزیر امور خارجه اتریش، «یسپر مولر سورنسن» معاون وزیر امور خارجه دانمارک و «وینای موهان کوترا» معاون سیاسی وزارت خارجه […]

گفتگوی تلفنی معاونان وزرای امورخارجه اتریش، دانمارک وهند با باقری

گفتگوی تلفنی معاونان وزرای امورخارجه اتریش، دانمارک وهند با باقری

معاونان وزرای امور خارجه اتریش، دانمارک و هند با معاون سیاسی وزارت امور خارجه تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «پیتر لااونسکی» قائم مقام وزیر امور خارجه اتریش، «یسپر مولر سورنسن» معاون وزیر امور خارجه دانمارک و «وینای موهان کوترا» معاون سیاسی وزارت خارجه هند در تماس های تلفنی جداگانه با «علی باقری» معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای و تحولات بین المللی گفتگو و رایزنی کردند.


گفتگوی تلفنی معاونان وزرای امورخارجه اتریش، دانمارک وهند با باقری