عباس امیری‌فر‌ گفت: روش رهبر انقلاب و امام خمینی(ره) برخورد محبت‌آمیز با مردم بوده است و همواره بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تأکید کرده‌اند.

عباس امیری‌فر‌ گفت: روش رهبر انقلاب و امام خمینی(ره) برخورد محبت‌آمیز با مردم بوده است و همواره بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تأکید کرده‌اند.


گفتن «بیزارم‌» به بخشی از مردم کار درستی نبود