گزیده بیانات رهبر انقلاب در خصوص رشادت‌های سردار سلیمانی گزیده‌ای از فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص رشادتهای حاج قاسم را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۰ MB

گزیده بیانات رهبر انقلاب در خصوص رشادت‌های سردار سلیمانی

گزیده بیانات رهبر انقلاب در خصوص رشادت‌های سردار سلیمانی

گزیده‌ای از فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص رشادتهای حاج قاسم را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۰ MB


گزیده بیانات رهبر انقلاب در خصوص رشادت‌های سردار سلیمانی