هشتگ «اهواز تشنه عمل»؛ عنوان هشتگی است که همزمان با سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان به استان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد و کاربران توییتر، تلگرام و اینستاگرام به ابراز نظر و واکنش درباره مشکلات اساسی این استان پرداختند.

هشتگ «اهواز تشنه عمل»؛ عنوان هشتگی است که همزمان با سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان به استان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد و کاربران توییتر، تلگرام و اینستاگرام به ابراز نظر و واکنش درباره مشکلات اساسی این استان پرداختند.


گردش هشتگ «اهواز تشنه عمل» در شبکه‌های اجتماعی