کوسه گابلین به واسطه ظاهر ترسناک و توانایی خود در باز کردن کامل آرواره هایش هنگام شکار شناخته شده است.

%content%


گابلین؛ ترسناک ترین کوسه جهان(+عکس)