پایگاه خبری هشت صبح : روزنامه کیهان از قول یکی از خوانندگانش نوشت: ضمن تشکر از اقدامات دولت در تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در اقصی نقاط کشـور اما درخصوص کنترل وضعیت بازار گله‌مندی‌هایی وجود دارد. واقعیت این است که گرانی حاکم بر بازار باعث شده تا مردم تحت فشار قرار گیرند.

پایگاه خبری هشت صبح :

روزنامه کیهان از قول یکی از خوانندگانش نوشت: ضمن تشکر از اقدامات دولت در تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در اقصی نقاط کشـور اما درخصوص کنترل وضعیت بازار گله‌مندی‌هایی وجود دارد. واقعیت این است که گرانی حاکم بر بازار باعث شده تا مردم تحت فشار قرار گیرند.