بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۶ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۶ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.


کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد