چون کلاب هاوس سریال گاندو را در تخریب او و در حالی که وزیر خارجه ایران بوده نساخته است و یک شبکه اجتماعی صوتی است نه یک دستگاه تبلیغاتی جهت دار. همچنین تضمین امیر حسین ثابتی کافی نیست و هر لحظه امکان لغو یا توقف برنامه به فرمانی یا صلاح‌دیدی وجود داشته است. حال آن که در کلاب هاوس این‌گونه نیست.

چون کلاب هاوس سریال گاندو را در تخریب او و در حالی که وزیر خارجه ایران بوده نساخته است و یک شبکه اجتماعی صوتی است نه یک دستگاه تبلیغاتی جهت دار. همچنین تضمین امیر حسین ثابتی کافی نیست و هر لحظه امکان لغو یا توقف برنامه به فرمانی یا صلاح‌دیدی وجود داشته است. حال آن که در کلاب هاوس این‌گونه نیست.


کلاب هاوس یا صدا‌و‌سیما؛ مسأله این نیست/ ۱۰ حدس در پاسخ به پرسش مجری شبکه افق