کتاب قشون تا صف صبح امروز با حضور فرمانده کل ارتش و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

کتاب قشون تا صف صبح امروز با حضور فرمانده کل ارتش و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.


کتاب «قشون تا صف» رونمایی شد