مرتضوی در حاشیه هیئت دولت: کالابرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در حال اجرا است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع کالابرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در حال انجام است. به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع […]

مرتضوی در حاشیه هیئت دولت:

کالابرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در حال اجرا است

کالابرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در حال اجرا است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع کالابرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مورد بودجه این نهاد در حال بحث و گفتگو هستیم و هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.

وی در رابطه با جزییات استفاده از کلابرگ الکترونیک عنوان کرد: موضوع کالابرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در حال انجام است و قبل از موعد مقرر واریز یارانه نقدی یک شبکه ملی پشتیبان ایجاد کرده و امکان خرید را برای تمام یارانه بگیران فراهم می‌کنیم تا یا بتواند از تقریباً یارانه ۱۱ قلم کالا استفاده کنند یا یارانه نقدی آن را دریافت کنند. نقدی گرفتن اصل است و کالابرگ را هم به آنهایی که قصد استفاده از آن را دارند ارائه می‌دهیم.

ادامه دارد…


کالابرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در حال اجرا است