نماینده ویژه دولت چین در امور اوراسیا امروز جمعه خواستار توقف ارسال تسلیحات از سوی دولتهای غربی به میدان جنگ اوکراین و برگزاری مذاکرات صلح برای این جنگ شد.

%content%


چین: صلح در اوکراین در گرو توقف ارسال تسلیحات به این کشور است