این اتفاق در مردان نسبت به زنان با سرعت کمتری رخ می‌دهد، چون کاهش تراکم استخوان در آنها نسبت به زنان با سرعت کمتری اتفاق می‌افتد.

این اتفاق در مردان نسبت به زنان با سرعت کمتری رخ می‌دهد، چون کاهش تراکم استخوان در آنها نسبت به زنان با سرعت کمتری اتفاق می‌افتد.


چند هشدار درباره پوکی استخوان در مردان (اینفوگرافیک)