چرا حکم حمید نوری تایید شد؟ – هشت صبح

Print Friendly, PDF & Email

چرا حکم حمید نوری تایید شد؟

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: امیدوار بودیم دادگاه تجدیدنظر اشکال جدی در دادگاه بدوی حمید نوری را مورد توجه قرار دهد و رأی قبلی را نقض کند ولی این امر محقق نشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا