رونالدو به این ترتیب با پیشی گرفتن از مسی که در مدت زمان مشابه ۱۳۰ میلیون دلار درآمد داشت به صدر فهرست فوربس صعود کرد.

رونالدو به این ترتیب با پیشی گرفتن از مسی که در مدت زمان مشابه ۱۳۰ میلیون دلار درآمد داشت به صدر فهرست فوربس صعود کرد.


پول سعودی رونالدو را پردرآمدترین ورزشکار سال کرد