دارپا در حال توسعه یک شبکه جهانی انتقال بی سیم انرژی با پرتو لیزر است تا منبع تغذیه تقریبا بدون وقفه را برای نیروهای آمریکایی در سراسر جهان فراهم کند.

دارپا در حال توسعه یک شبکه جهانی انتقال بی سیم انرژی با پرتو لیزر است تا منبع تغذیه تقریبا بدون وقفه را برای نیروهای آمریکایی در سراسر جهان فراهم کند.


پنتاگون با دارپا رویای نیکلا تسلا و پروژه سری خود را به واقعیت نزدیک می کند! (+عکس)