فرمانده انتظامی آذربایجان غربی: تعداد پنج هزار پیامک تذکر به رانندگان خودروها که موضوع عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کردند، ارسال شده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی: تعداد پنج هزار پیامک تذکر به رانندگان خودروها که موضوع عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کردند، ارسال شده است.


پلیس: پلمب ۸۷ واحد صنفی در راستای اجرای طرح عفاف و حجاب در آذربایجان غربی