اصفهان- سرمربی تیم فوتبال سپاهان معتقد است پرسپولیس مقابل این تیم باهوش و استراتژی بازی کرد.

اصفهان- سرمربی تیم فوتبال سپاهان معتقد است پرسپولیس مقابل این تیم باهوش و استراتژی بازی کرد.


پرسپولیس باهوش و با استراتژی بود/ هواداران را حس کردیم