بانک پارسیان در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر” تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین” تعداد ۴۱۰ فقره تسهیلات به ارزش ۱۵ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است .

بانک پارسیان در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر" تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین" تعداد ۴۱۰ فقره تسهیلات به ارزش ۱۵ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است .


پرداخت بیش از ۱۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها از سوی بانک پارسیان در سال ۱۴۰۱