در جریان بررسی بودجه؛ پرداختی‌ها از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام شود نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند تا همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌ شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ […]

در جریان بررسی بودجه؛

پرداختی‌ها از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام شود

پرداختی‌ها از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام شود

نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند تا همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌ شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ح) تبصره ۱۹ را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌ها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمانهای توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. عدم اجرای این حکم در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.


پرداختی‌ها از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام شود