آن‌ گونه که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور به مرحله‌ی ساخت رسیده که ۱۳۶ هزار واحد آن، خانه‌های یک طبقه است که از طریق واگذاری زمین به متقاضیان احداث می‌شود.

آن‌ گونه که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور به مرحله‌ی ساخت رسیده که ۱۳۶ هزار واحد آن، خانه‌های یک طبقه است که از طریق واگذاری زمین به متقاضیان احداث می‌شود.


وزیر ورزش: 
احتمال ریزش سکو‌های ورزشگاه آزادی صحت ندارد / وزارت راه و شهرسازی: یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانه به مرحله ساخت رسید